Skip to content

Tuần lễ biến đổi khí hậu

Sự kiện tuần lễ biến đổi khí hậu sẽ là sự kiện thường niên được tổ chức tại Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân về các hoạt động kinh tế -xã hội của con người có ảnh hưởng xấu đến khí hậu toàn cầu. Thông qua sự kiện này, huy động nguồn lực của nhà nước và tư nhân cho những hành động cụ thể về các biện pháp thích ứng và giảm ảnh hưởng của biến đối khí hậu, qua đó nâng cao năng lực của đất nước trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu.

Sự chuyển động ấn tượng của Mikael Colville-Andersen

Tuần lễ Biến đổi Khí hậu
Phát động Tuần lễ Biến đổi Khí hậu đầu tiên của Việt Nam bao gồm lễ trao giải cuộc thi về mô hình thích ứng của cộng đồng đối với biến đổi khí hậu

Phiên hội thảo
Trình bày về những kết quả đạt đươc và thách thức trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Chuyến đạp xe
Các nhân vật quan trọng và 70 Đoàn viên Thanh niên của Bộ Tài Nguyên và Môi trường sẽ đạp xe đạp từ Nhà hát lớn Hà Nội đến Vườn hoa Lý Thái Tổ

Sự chuyển động ấn tượng
Là một buổi triển lãm ảnh về cuộc sống đi lại bằng xe đạp ở Copenhagen, thủ đô của Đan Mạch

Thông tin thêm sẽ được tải lên vào ngày 21 tháng 11 năm 2011.

 

Liên hệ :

Cán bộ quản lý chương trình
Cô Trần Hồng Việt 
e- mail : thviet@um.dk