Skip to content

Các hoạt động kinh doanh

Trong hoạt động nhân dịp lễ kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam- Đan Mạch, một số hội thảo kinh doanh sẽ được tổ chức nhằm tăng cường quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Đan Mạch.

Lễ khai mạc chính thức và hội thảo về Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp
Cùng với lễ khai mạc chính thức các hoạt động kinh doanh, một hội thảo về Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR) sẽ được tổ chức. Hội thảo sẽ nâng cao sự hiểu biết về CSR và cách thức lồng ghép CSR vào trong chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp.

Lễ khai mạc chính thức và hội thảo về CSR sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào thứ hai, ngày 28 tháng 11 vào lúc 8h15 tại Khách sạn Melia và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào thứ tư, ngày 30 tháng 11 vào lúc 8h15 tại Khách sạn Sheraton.

Hội thảo về Tăng trưởng xanh
Là một hội thảo để giới thiệu và quảng bá những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực Tăng trưởng Xanh tập trung vào công nghệ, thiết bị và bí quyết kỹ thuật của Đan Mạch. Hội thảo sẽ là diễn đàn cho các doanh nghiệp và tổ chức của Đan Mạch và Việt Nam thiết lập các mối quan hệ, xây dựng các mạng lưới và gặp gỡ các đối tác hợp tác tiềm năng. Phạm vi công nghệ sẽ là Công nghệ sạch bao gồm điện gió, năng lượng sinh học và sinh khối, năng lượng mặt trời và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Hội thảo về Tăng trưởng xanh được tổ chức tại Hà Nội vào thứ hai, ngày 28 tháng 11 vào lúc 10h 20 tại Khách sạn Melia và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào thứ tư, ngày 30 tháng 11 vào lúc 10h 20 tại Khách sạn Sheraton.

Hội thảo về giáo dục
Mục đích của hội thảo này là để giới thiệu và quảng bá các trường và cơ sở giáo dục của Đan Mạch trong những chuyên ngành khác nhau nhằm nâng cao trình độ giáo dục tại Việt Nam. Hội thảo sẽ là diễn đàn cho các trường, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, tổ chức của Đan Mạch và Việt Nam thiết lập các mối quan hệ, xây dựng các mạng lưới và gặp gỡ các đối tác hợp tác tiềm năng.

Hội thảo này được tổ chức tại Hà Nội ngày 28 tháng 11 vào lúc 10h 30 tại Khách sạn Melia và tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 11 vào lúc 10h 30 tại Khách sạn Sheraton.

Hội thảo về nước
Mục đích của hội thảo này là để giới thiệu và quảng bá những thành tựu nổi bật của Đan Mạch trong ngành nước thải và vệ sinh tập trung vào công nghệ, thiết bị và bí quyết kỹ thuật của Đan Mạch. Hội thảo sẽ là diễn đàn cho các doanh nghiệp, tổ chức của Đan Mạch và Việt Nam thiết lập các mối quan hệ, xây dựng các mạng lưới và gặp gỡ các đối tác hợp tác tiềm năng.

Hội thảo về nước sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào thứ hai, ngày 28 tháng 11 vào lúc 10h 40 tại Khách sạn Melia và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào thứ 4, ngày 30 tháng 11 vào lúc 10h 40 tại Khách sạn Sheraton.

Hội thảo về Dầu & Khí đốt
Mục đích của hội thảo này là để giới thiệu và quảng bá những thành tựu nổi bật của Đan Mạch trong lĩnh vực Dầu & Khí đốt tập trung vào công nghệ, thiết bị và bí quyết kỹ thuật của Đan Mạch. Hội thảo sẽ là diễn đàn cho các doanh nghiệp, tổ chức của Đan Mạch và Việt Nam thiết lập các mối quan hệ, xây dựng các mạng lưới và gặp gỡ các đối tác hợp tác tiềm năng.

Hội thảo về Dầu & Khí đốt sẽ được tổ chức tại Hà Nội ngày 28 tháng 11 vào lúc 10h 50 tại Khách sạn Melia.

Hội thảo về An toàn thực phẩm
Mục đích của hội thảo này là để giới thiệu và quảng bá những thành tựu nổi bật của Đan Mạch trong lĩnh vực các Sản phẩm thực phẩm.Hội thảo sẽ là diễn đàn cho các doanh nghiệp, tổ chức của Đan Mạch và Việt Nam thiết lập các mối quan hệ, xây dựng các mạng lưới và gặp gỡ các đối tác hợp tác tiềm năng.

Hội thảo này được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào thứ tư, ngày 30 tháng 11 vào lúc 10h 50 tại Khách sạn Sheraton.

Sự kiện từ thiện Lego
Mục đích của sự kiện này tại Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (NFVC) là để lan tỏa hạnh phúc đến những trẻ em nghèo, thiệt thòi và khuyết tật hiếm khi có được niềm vui chơi đồ chơi.

Sự kiện này được tổ chức ngày 28 tháng 11 từ 11h 30 -12h 05 tại Trung tâm Trẻ em mồ côi Birla, số 4 Doãn Kế Thiện, Hà Nội.

Các hội thảo trên chỉ dành cho những người được mời.

Liên hệ :

Tham tán thương mại

Ông Jeppe Solmer
e-mail: jepsol@um.dk