Skip to content

ĐẠI SỨ QUÁN SẼ ĐÓNG CỬA NGÀY THỨ TƯ, 2 THÁNG 9 NĂM 2020

31.08.2020  05:33

 

Đại sứ quán sẽ đóng cửa ngày thứ Tư, 2 tháng 9 năm 2020 nghỉ lễ Quốc khánh. 

Các vấn đề khẩn cấp sẽ được giải quyết như thường lệ sau giờ làm việc bởi Trung Tâm Điều hành 24/7 của Bộ Ngoại Giao Đan Mạch trên Asiatisk Plads ở Copenhagen (+4533921112/BBB@um.dk). Việc cấp thị thực, hợp pháp hóa lãnh sự,v.v.. sẽ không thể thực hiện trong thời gian nêu trên.

 Tin gần nhất

    Xem tất cả