Skip to content

Đại sứ quán đóng cửa trong hai ngày 3 và 4 tháng 12 năm 2020

01.12.2020  09:36

 
Đại sứ quán đóng cửa trong hai ngày 3 và 4 tháng 12 năm 2020 
Các vấn đề khẩn cấp sẽ được giải quyết như thường lệ sau giờ làm việc bởi Trung Tâm Điều hành 24/7 của Bộ Ngoại Giao Đan Mạch trên Asiatisk Plads ở Copenhagen (+4533921112/BBB@um.dk). Việc cấp thị thực, hợp pháp hóa lãnh sự,v.v.. sẽ không thể thực hiện trong thời gian nêu trên.