Skip to content

Đại sứ quán Đan Mạch đóng cửa ngày thứ Năm, 30 tháng 4 và ngày thứ Sáu, 1 tháng 5 năm 2020 nghỉ lễ.

28.04.2020  04:47

ĐẠI SỨ QUÁN ĐÓNG CỬA NGHỈ LỄ

Đại sứ quán Đan Mạch đóng cửa ngày thứ Năm, 30 tháng 4 và ngày thứ Sáu, 1 tháng 5 năm 2020 nghỉ lễ.

Các vấn đề khẩn cấp sẽ được giải quyết như thường lệ sau giờ làm việc bởi Trung Tâm Điều hành 24/7 của Bộ Ngoại Giao Đan Mạch trên Asiatisk Plads tại Copenhagen (+45 3392 1112/BBB@um.dk).

Việc cấp thị thực, hợp pháp hóa lãnh sự,v.v.. sẽ không thể thực hiện trong thời gian nêu trên.

 Tin gần nhất

    Xem tất cả