Skip to content

ĐẠI SỨ QUÁN ĐÓNG CỬA TRONG DỊP GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI

21.12.2020  09:58

Đại sứ quán sẽ đóng cửa nghỉ Giáng sinh và Năm mới vào ngày  25 và 31 tháng 12 năm 2020 và ngày 01 tháng 01 năm 2021. 
Các vấn đề khẩn cấp sẽ như thường lệ ngoài giờ làm việc được giải quyết bởi Trung Tâm Điều hành 24/7 của Bộ Ngoại Giao Đan Mạch ở Copenhagen (+4533921112/BBB@um.dk).