Skip to content

Nhân viên Sứ quán

Đây là các nhân viên của Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà nội và nhân viên Văn phòng đại diện của chúng tôi tại Thành phố Hồ Chí Minh

Mr. Kim Højlund Christensen
Đại sứ

Ms. Louise Holmsgaard
Phó đại sứ

Ms. Vũ Hải Hà
Trợ lý Đại sứ   

CÁC DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CỦA DANIDA ( HÀ NỘI)

Mr. Troels Jakobsen 
Tham tán Thương Mại

Ms. Katrine Lundsby
Tham tán phát triển

Mr. Henrik Hjørth
Tham tán phát triển

Mr. Mikkel Lyndrup
Tham tán phát triển

Ms. Henrik Camilla Holbech
Tham tán phát triển

Ms. Nguyễn Thị Ngọc Lan 
Trợ lý dự án 

 

Ms. Nguyễn Hải Hà
Trợ lý dự án

Ms. Nguyễn Thị Thu Hằng
Chuyên gia Tư vấn

Ms. Vũ Phương Lan
Chuyên gia Tư vấn

Ms. Lê Thị Thu Hằng
Chuyên gia Tư vấn

CHÍNH TRỊ VÀ HỢP TÁC KINH TẾ

Ms. Louise Holmsgaard
Trưởng bộ phận, Tham tán

Ms. Chu Thị Trung Hậu 
Quản lý Chương trình Quản trị công

Ms. Trần Hồng Việt
Quản lý chương trình cao cấp, Năng lượng hiệu quả và biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, tuyên bố chung về biến đổi khí hậu.

THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG, VĂN HÓA VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG 

Ms. Louise Holmsgaard
Trưởng bộ phận, Tham tán

 THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG, VĂN HÓA

Ms. Nguyễn Kim Quy
Quản lý cao cấp Chương trình văn hóa

HÀNH CHÍNH, NHÂN SỰ VÀ TÀI CHÍNH  

Ms. Lê Thị Thanh Hải 
Trưởng bộ phận hành chính

Ms. Lưu Hương Ly
Nhân viên hành chính

Mr. Vũ Ngọc Quý
Trợ lý hành chính

Ms. Lê Thị Tố Nhi
Kế toán

Mr. Phạm Ngọc Quang
Lái xe Đại sứ

THỊ THỰC VÀ DỊCH VỤ LÃNH SỰ 

Mr. Ulrik Kirkegaard Pedersen
Phó Lãnh Sự

Ms. Nguyễn Thị Lệ Huyền
Cán bộ lãnh sự

 

 VĂN PHÒNG KINH TẾ THƯƠNG MẠI ĐAN MẠCH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. (DECO)

Ms. Trần Thị Tuyết Mai
Trưởng Văn phòng

Mr. Trần Việt Hải
Chuyên gia tư vấn

Ms. Hoàng Thị Thu Hiền 
Chuyên gia tư vấn

Ms. Phạm Quỳnh Phương
Kế toán


Ms. Nguyễn Ngọc Dung
Cán bộ lãnh sự

Mr. Huỳnh Thanh Sơn
Lái xe văn phòng