Skip to content

Tại trang này bạn có thể tìm thấy các tài liệu báo chí của Đại sứ quán như hình ảnh, thông cáo báo chí, bài báo đã được xuất bản và các cuộc phỏng vấn.

Trong menu bên trái, bạn sẽ tìm thấy:

Những hình ảnh báo chí chính thức của Đại sứ quán trong mục "Hình ảnh"
Thông cáo báo chí của Đại sứ quán trước đây và hiện tại trong mục "Thông cáo báo chí"
Bài viết về hoạt động của Đại sứ quán trong mục "Bài báo". Tại đây bạn sẽ tìm thấy bài báo được chúng tôi viết  và các bài báo được xuất bản bởi các trang báo bằng tiếng Đan Mạch, tiếng Việt và quốc tế.
TV chứa những TV-clips và những bài phỏng vấn