Gå til indhold

Pas

Tidsbestilling er påkrævet, for der skal tages digitalt billede, afgives fingeraftryk og digitalt underskrift ved ansøgning om pas. Send os en mail på [email protected] for at bestille tid. 

Ansøgning om pas kan kun ske ved personlig henvendelse på ambassaden i Hanoi eller på Handelskontoret i Ho Chi Minh City, da der skal tages digitalt foto, afgives fingeraftryk og digital underskrift.

Ansøgeren skal medbringe nuværende pas samt udfylde pasansøgning, som fås på ambassaden eller Handelskontoret eller kan downloades nedenfor i PDF-format.

Gebyrer

Prisen for et nyt pas, når ansøgning indgives på en dansk repræsentation i udlandet, kan du se her.

Afhentning af nyt pas

Ved afhentning af det nye pas skal det gamle pas medbringes. Det gamle pas bliver annulleret af ambassaen, inden det nye pas bliver udleveret. Siderne med gyldige visa i det gamle pas bliver ikke annullerede, og det gyldige visum er således stadig gældende. 

Pasfoto

Formattet på dit pasfoto skal være 35 mm x 45 mm og i farve. Se eksempler på de nye fotoregler her.

Ansøgningsskema

Ekspeditionstid

De danske pas produceres i Danmark, hvorfor du må påregne en ekspeditionstid på 3-5 uger fra indgivelse af ansøgning om nyt pas, indtil du kan afhente det nye pas på ambassaden.

Pastyper

Du kan ansøge om følgende typer pas:

 • Fornyelse af pas til voksne over 18 år
 • Pas til børn
 • Forlængelse af pas
 • Provisorisk pas (Nødpas)
 • 2-årigt ekstrapas

Læs mere om pas og de forskellige pastyper nedenfor.

Generelt om pas

Et pas består af 32 sider. Det er ikke muligt at få udstedt pas med flere sider til personer, der på grund af stor rejseaktivitet hurtigt får fyldt deres pas med visa og indrejsestempler. Ligeledes er det ikke muligt at få indsat ekstra sider i et pas.

Det er ikke længere muligt at optage børn i danske pas. Alle børn, uanset alder, skal have eget pas.

For yderligere oplysninger om dansk pas henvises til Borgerservices hjemmeside her.

Fornyelse af pas til voksne over 18 år

For personer, som er fyldt 18 år, udstedes pas med en gyldighed på 10 år.

Ansøgningsvejledning:

Når du møder op på ambassaden, skal du medbringe følgende:

 • Dit nuværende pas
 • Pasansøgningsskema (Kan downloades eller udleveres på ambassaden)

OBS: Ambassaden har ret til at anmode ansøgeren om at fremvise yderligere originale identifikationsdokumenter, f.eks. vielsesattest, navnebevis, indfødsretsbevis, kørekort, militærpapirer, søfartsbog, samt om at besvare kontrolspørgsmål.

Pas til børn

Børn fra 5 årsalderen forventes at kunne underskrive med deres navn. Børn fra 12 årsalderen skal endvidere afgive fingeraftryk på repræsentationens biometristation, når der ansøges om fornyelse af pas. Underskriften og fingeraftrykket overføres elektronisk til det nye pas. Det anbefales at barnet øver sin underskrift på forhånd.

Ansøgningsvejledning:

 • Begge forældre skal møde op på ambassaden med deres pas.
 • Pasansøgningsskema (Kan downloades eller udleveres på ambassaden)
 • 1 stk. pasfoto 
 • Samtykkeerklæring underskrevet af begge forældre (Se venligst nedenfor for yderligere information om samtykke)
 • Original eller kopi af fødselsattest
 • Ansøgers sidst udstedte pas (såfremt ansøger tidligere har fået udstedt et dansk pas)

Begge forældre skal underskrive samtykkeerklæringen på side 2 i pasansøgningsformularen. Såfremt den ene forældre har den fulde forældremyndighed skal ambassaden se et officielt dokument, der beviser dette.

Særligt for førstegangspas

Hvis det er første gang, der søges om dansk pas, skal følgende foruden ovenstående medbringes på ambassaden ved indlevering af pasansøgningen: 

 • Dokumentation for barnets danske indfødsret i form af en fødsels- eller dåbsattest / ”Birth Certificate”, udstedt, hvis barnet er født i Vietnam, af de vietnamesiske myndigheder (People’s Committee)
  • Fødselsattesten skal være oversat til engelsk og legaliseret
  • En fødselsmeddelelse udfærdiget af det hospital, hvor barnet er født, accepteres ikke som dokumentation for dansk indfødsret.
 • Forældrenes vielsesattest (original eller certificeret kopi) .
  • Hvis forældrenes vielsesattest er udstedt i Vietnam, skal denne være oversat til engelsk og legaliseret.
  • OBS. Forældrenes vielsesattest er ikke nødvendigt for børn født efter den 01.07.2014.

Giv digitalt samtykke til pas til dit barn

Du kan give digitalt samtykke til, at dit barn får pas, hvis du har dansk CPR-nummer og MitID. Dit barn behøver ikke at have dansk CPR-nummer.

Giv digitalt samtykke her

Når du har givet samtykke og signeret med MitID, kan du printe en kvittering. Kvitteringen bliver også sendt til din digitale postkasse (e-boks). Samtykket er gyldigt i 90 dage.

Forlængelse af pas

En betingelse for forlængelse af et udløbet pas er, at det ikke er udløbet for mere end tre måneder siden.

Et pas kan kun forlænges én gang og for max. 12 måneder. Det anbefales, at du sikrer dig, at rejsemålets myndigheder godkender forlængede pas. Forlængede pas kan f.eks. ikke anvendes ved indrejse uden visum til USA.

Ambassaden kan forlænge gyldigheden af et dansk, færøsk eller grønlandsk pas.

Forlængelse gives kun i yderste nødstilfælde. Passet forlænges kun for det tidsrum, der er påkrævet og maximalt 1 år. Ansøgeren skal udfylde et ansøgningsskema for at få forlænget pas.  

Provisorisk pas (Nødpas)

Ambassaden kan i nødstilfælde, f.eks. hvis man får stjålet sit pas, udstede et midlertidigt pas, som kun gives for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed. Et nødpas er maximalt gyldigt i 12 måneder og skal afleveres til politiet eller en dansk repræsentation (ambassade/konsulat) efter brug.

At rejse på et nødpas kan give problemer i forhold til udenlandske grænsekontrolmyndigheder. Det anbefales derfor, at du sikrer dig, at rejsemålets myndigheder godkender nødpas - også kaldet provisoriske pas. Før du rejser videre anbefales det at du tjekker reglerne for dine øvrige destinationer på Udenrigsministeriets hjemmeside under pas- og visumregler her.

Ansøgningsvejledning:

 • Pasansøgningsskema (Kan downloades eller udleveres på ambassaden)
 • 1 stk. pasfoto
 • Hvis muligt, forevises legitimation
 • Politirapport
 • "Erklæring om bortkommet pas". Erklæringen udleveres af ambassaden.

Ekspeditionstid: Samme dag

Exit visum

Når man har fået udstedt et midlertidigt pas skal man efterfølgende henvende sig til de vietnamesiske immigrationsmyndigheder for at få udstedt et visum, et såkaldt ”exit visum”. Det kan tage op til 7 arbejdsdage at få behandlet sit visum. Hvis man ikke har et ”exit visum” i sit midlertidige pas, kan man risikere at blive tilbageholdt af myndighederne indtil man får søgt om visum.

Man skal henvende sig til Immigration Department medbringende 2 pasfotos, USD/VND for betaling af gebyr, det midlertidige pas, ledsagerbrev fra ambassaden samt politirapport:

De vietnamesiske immigrationsmyndigheder

 • Hanoi: 44-46 Tran Phu Street, Tel: 04 38 26 40 26
  • Åbningstider: Hverdage kl. 08.00 - 11.30 & 13.30 - 16.00 samt lørdag formiddag kl. 08.00 – 11.30
 • Ho Chi Minh City: 254 Nguyen Trai Road, District 1, Tel: 08 39 20 03 65
  • Åbningstider: Hverdage kl. 07.30 – 11.30 & 13.00 – 17.00 samt lørdag formiddag kl. 07.30 – 11.30
 • Da Nang: 7 Tran Quy Cap. Tel: 05 11 38 22 381.
  • Åbningstider: Hverdage kl. 08.00 – 11.30 & 13.30 – 16.00 samt lørdag formiddag kl. 08.00 – 11.30

OBS. Nødpas udenfor ambassadens kontortid og på ambassadens lukkedage udstedes kun i helt særlige tilfælde (f.eks. ulykke, dødsfald eller alvorlig sygdom i familien) og altid kun efter en konkret vurdering fra Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter, som kontaktes først på tlf. +45 33921112, e-mail: [email protected]. Læs mere på udenrigsministeriets hjemmeside.

2-årigt ekstrapas

Det er muligt at søge om et ekstra pas med max. 2 års gyldighed til personer med stor rejseaktivitet og derfor ofte har deres 10-års pas til visering på andre landes ambassader/konsulater. 

Ekstrapas kan kun udstedes til danske statsborgere, der opholder sig i udlandet, med tilladelse fra Rigspolitiet. Udstedelse kræver dokumentation i form af brev fra firma.

Ansøgningsvejledning:

 • Pasansøgningsskema (Kan downloades eller udleveres på ambassaden)
 • Forevis nuværende pas.
 • Firmabrev eller andet, som dokumenterer, at du har behov for et ekstrapas, medbringes.

Dansk indfødsret

Opmærksomheden henledes på, at personer, der er født i udlandet af danske forældre og aldrig har haft bopæl i Danmark, som udgangspunkt mister deres danske indfødsret ved det fyldte 22. år. Under visse betingelser kan indfødsretten dog bevares. Ansøgning om bevarelse skal forud for det fyldte 22. år indgives til Justitsministeriet.

Er pasansøgeren ikke fyldt 22 år, kan ambassaden godt udstede pas, dog ikke med gyldighed ud over 22-års fødselsdagen, medmindre vedkommende kan fremvise et dansk indfødsretsbevis