Gå til indhold

Indgåelse af ægteskab i Vietnam

Ifølge de for ambassaden foreliggende oplysninger skal følgende dokumenter forelægges de vietnamesiske myndigheder i tilfælde, hvor en dansk statsborger ønsker at indgå ægteskab i Vietnam med en vietnamesisk statsborger.

For den danske statsborger:

 1. Ægteskabsattest hvoraf fremgår den danske parts civilstand. Ægteskabsattesten udstedes af Familieretshuset i Danmark og skal herefter legaliseres af Udenrigsministeriet i København samt den vietnamesiske ambassade i København. 
 2. Legaliseret lægeattest, hvoraf fremgår, at den pågældende ikke er mentalt syg. De vietnamesiske myndigheder foretrækker en attest udstedt i Vietnam af en vietnamesisk læge (f.eks. på SOS eller Hanoi Family Practice hvor der findes vietnamesiske læger, som taler engelsk).
 3. Bekræftet kopi af pas. Denne bekræftelse kan foretages i Udenrigsministeriet eller på ambassaden.
 4. Legaliseret fødsels- og dåbs-/navneattest eller navnebevis.
 5. Eventuel legaliseret skilsmissedom eller skilsmissebevilling.
 6. 4 ID-fotos 4x6 cm.
  Danmark har tiltrådt Apostillekonventionen pr. 1. januar 2007 hvilket betyder, at dokumenter som er udstedt af danske myndigheder og tidligere først skulle legaliseres i det relevante ressortministerium og derefter i Udenrigsministeriet, nu kun skal legaliseres med et Apostillestempel i Udenrigsministeriet. Dette gælder dog ikke for dokumenter, som er udstedt af en privatperson eller et privat firma.

Alle danske dokumenter skal oversættes fra dansk til engelsk af en statsautoriseret translatør i Danmark. Oversættelserne skal herefter legaliseres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Oplysning om navn og adresse på en statsautoriseret translatør kan indhentes ved henvendelse til Translatørforeningen på tlf. (+45) 33 11 84 14. Den danske ambassade i Hanoi kan ikke påtage sig oversættelsen af sådanne dokumenter.

Efterfølgende skal samme dokumenter (både de danske og oversættelserne) legaliseres med et Apostillestempel i Udenrigsministeriet og sluttelig på den vietnamesiske ambassade i København.

De engelsksprogede dokumenter skal derefter oversættes til vietnamesisk af en autoriseret notar i Vietnam. Den danske ambassade i Hanoi kan oplyse om adressen på de vigtigste notarkontorer i Hanoi og i Ho Chi Minh City, men det er også muligt at få foretaget oversættelserne på et notarkontor i provinsen.

De originale dokumenter må ikke være ældre end 6 måneder ved ansøgningstidspunktet i Vietnam.

For den vietnamesiske statsborger:

 1. ”Singleness Declaration” eller ”Marital Status” (svarer til et CPR-udskrift), der udstedes af den lokale ”People’s Committee”. Den må ikke være mere end 6 mdr. gammel.
 2. Legaliseret kopi af fødselsattest.
 3. Legaliseret kopi af ”household registration” samt eventuelle skilsmissepapirer.
 4. Legaliseret kopi af  ID-kort (må ikke være ældre end 15 år)
 5. Lægeattest, der ikke må være mere end 6 mdr. gammel
 6. 5 ID-fotos 4x6 cm.
  Samtlige dokumenter (for både den danske og den vietnamesiske statsborger) skal foreligge i 2 eksemplarer.