Gå til indhold

Vejledning ved krisesituationer

En vejledning til danske statsborgere bosiddende i Vietnam.

Indledning

Eftersom det ikke er muligt på forhånd at give detaljerede anvisninger om, hvordan man bør forholde sig i de enkelte situationer, er hensigten med vejledningen at give generelle råd til brug i krisesituationer.

Det anbefales, at en kopi af denne vejledning opbevares let tilgængeligt, eksempelvis på opslagstavle etc.

Registrering på Danskerlisten

Danskerlisten giver Udenrigsministeriet mulighed for at kontakte danskere i udlandet i en krisesituation. Det kan være ved naturkatastrofer, terroraktioner eller væbnet konflikt, i det land du opholder dig i.

I den slags situationer kan det være nyttigt for dig at få information om en sikker og hurtig måde at forlade området på.

Det er frivilligt, om man som dansker ønsker at registrere sig.

Danskerlisten kan bruges ved både korte rejser og længerevarende ophold i udlandet. Systemet minder automatisk brugeren om at opdatere sine oplysninger senest 12 måneder efter sidste logon.

Du får adgang til Danskerlisten via et selvvalgt ID og password eller NemID. Registering foretages via Udenrigsministeriets hjemmeside.
 
Forholdsregler i tilfælde af en krisesituation

Generelle råd
I en krisesituation, eksempelvis som følge af naturkatastrofer eller optøjer vil det normalt være bedst at blive hjemme inden døre og forholde sig i ro og lytte til radio/TV samt følge med i nyheder på internettet.

Børn bør holdes hjemme fra skole, og voksne bør nøje overveje, om det er sikkert at gå på arbejde. Hvis det er nødvendigt at rejse igennem eller rejse i et kriseområde, bør dette ikke ske alene. Underretning om rejserute med tidsangivelse bør gives til kontaktperson/ambassade eller andre danske/nordiske statsborgere i lokalområdet. Anvisninger fra politi og militær, herunder ved vejafspærringer bør altid følges. Det kan overvejes, om det vil være hensigtsmæssigt at flytte sammen med andre danskere eller nordiske statsborgere i nabolaget. Skulle det blive aktuelt at samle danske og eventuelt andre nordiske statsborgere, bør madrasser, tæpper, proviant etc. medbringes.

I en beredskabsfase kan det være tilrådeligt for hver familie:

  • At kontrollere, at gyldigt pas, andre identitetspapirer og øvrige nødvendige dokumenter er tilgængelige.
  • At en tilstrækkelig beholdning af kontanter, i lokal og udenlandsk valuta haves
  • At skaffe et mindre lager af madvarer (konserves og andre fødevarer, som kan holde sig uden køle- og frysefaciliteter).
  • At fremskaffe en dunk med drikkevand samt fylde badekar og andre beholdere med vand
  • At kontrollere, at reservebelysning – stearinlys og lygter er tilgængelige
  • At være i besiddelse af en batteridrevet transistorradio, holde mobiltelefoner opladet
  • At sørge for, at bilens benzintank samt en eller flere reservedunke er fyldte
  • At være i besiddelse af en førstehjælpskasse
  • At gøre sig klart, hvilket hospital og hvilken læge, der i givet fald kan kontaktes samt hvor og hvordan
  • At være forberedt på eventuelt at skulle deltage i en pludselig evakuering og den forbindelse have færdigpakket det mest nødvendige, man vil søge at tage med.

Eftersøgning af danske statsborgere
I en beredskabs-/krisesituation er det af stor vigtighed, at eventuelt nyt opholdssted meddeles til ambassaden eller Danish Economic and Commercial Office, Ho Chi Minh City.

Bistand med anvisning af læge/eller hospital
Ambassaden eller Danish Economic and Commercial Office i Ho Chi Minh City vil i en nødsituation bedst muligt søge at bistå med anvisning af hospital og læger i tilfælde af sygdom eller ulykkestilfælde. Omkostninger i forbindelse med sygdom eller ulykkestilfælde påhviler dog den enkelte.

Evakuering
Såfremt en evakuering skulle blive aktuel, vil den blive søgt arrangeret af ambassaden i samarbejde med de andre nordiske ambassader/EU ambassader og myndighederne i Danmark. Evakuering vil afhænge af den konkrete situation.

Ambassaden vil søge at orientere samtlige registrerede danskere om samlingssted og tidspunkt. Den endelige beslutning om at deltage i en eventuel evakuering og omkostningerne i forbindelse hermed vil altid påhvile den enkelte, medmindre de danske myndigheder træffer en anden beslutning. Alle deltagere skal underskrive en refusionserklæring, for dermed at erklære sig villige til at dække omkostningerne i forbindelse med evakueringen.

Det understreges, at ambassaden kun kan fremsætte råd og ikke bindende forskrifter for, hvorledes den enkelte dansker ønsker at forholde sig i forbindelse med en eventuel evakuering.

 

Kontakt

Embassy of Denmark
7th Floor, BIDV Tower
194 Tran Quang Khai Street
Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam

Tel: +84 (4) 38231 888
Fax: +84 (4) 38231 999
E-mail: [email protected]

 

Danish Economic & Commercial Office

No. 505, Centec Tower, 5th floor
72-74 Nguyen Thi Minh Khai
District 3, Ho Chi Minh City

Tel: +84 (8) 38219 373
Fax: +84 (8) 38219 371
E-mail: [email protected]