Gå til indhold

Vilkår og betingelser

Schengen visumregler forbliver gældende og anvendes fortsat også under Red Carpet-ordningen. Den primære rejsedestination skal være Danmark.

Akkrediteringen af en virksomhed/organisation skal være afsluttet, før en medarbejder kan gøre brug af fordelene i Red Carpet-ordningen.

Alle ansøgere vurderes altid individuelt, og den danske repræsentation har ret til at anmode om yderligere oplysninger eller yderligere dokumentation og til at bede om personligt fremmøde.

Krav til aflevering af biometri er de samme som for andre ansøgere. Ansøgere skal henvende sig personligt mindst hvert 5 år for at få deres biometri registreret.

Virksomheden skal informere den danske repræsentation, hvis betingelserne i den virksomhed eller anden enhed, ændrer sig væsentligt i den gældende kontraktperiode - navnlig hvis betingelserne for støtteberettigelse ikke længere eksisterer som følge af fx konkurs, fuld eller delvis opløsning af virksomheden, eller en fusion, der væsentligt ændrer formålet med den enhed, som var grundlaget for den indledende RCP kontrakt.

Nedenfor finder du eksempler på adfærd, som vil resultere i sanktioner mod den deltagende virksomhed og resultere i annullering af akkrediteringen. Desuden vil virksomheden være afskåret fra at indgå i en ny kontrakt med en dansk repræsentation i mindst tre år.

  • Hvis det i kontraktperioden bliver klart, at enheden har indgivet falske eller ukorrekte oplysninger i forbindelse med underskrivelse af kontrakten.
  • Det vil blive betragtet som misbrug af visum, hvis en ansøger benytter opholdet til at søge asyl, undlader at udrejse i forbindelse med det meddelte visum, eller ansøger om opholdstilladelse i et område, der er omfattet af "karensregler" i udlændingeloven § 4 c (karensperioden forhindrer en person i at komme ind Danmark i op til 5 år).
  • Det vil blive betragtet som misbrug, hvis ansøgeren arbejder uden den nødvendige tilladelse i løbet af opholdet.
  • Yderligere vil det blive betragtet som misbrug, hvis visum bliver brugt til et andet formål end det der er angivet i ansøgningen, fx hvis et visum er udstedt til et virksomhedsbesøg, og ansøgerens primære formål faktisk er at rejse på f.eks. privat besøg.
  • Manglende tildeling af akkreditering forhindrer ikke tildeling et Schengen-visum under den almindelige ansøgningsprocedure.
  • Der er ikke klageadgang i tilfælde af at en virksomhed får afslag på akkreditering, idet et afslag af en virksomhed eller institution ikke vil afskære visumpligtige udlændinge, der planlægger forretningsbesøg, fra at få visum, men alene vil betyder, at deres sag skal behandles individuelt.

HVOR ANSØGER MAN?

Yderligere oplysninger om Red Carpet-ordningen og om proceduren for at blive akkrediteret Red Carpet-ordningen kan findes på den lokale danske repræsentations hjemmeside.