Gå til indhold

Rejseforsikring

På denne side kan du læse mere om ambassadens anbefalinger til rejseforsikringer i forbindelse med din rejse til Vietnam.
Husk at tegne en rejseforsikring og kontroller, at rejseforsikringens dækning er tilstrækkelig. Vær herunder særlig opmærksom på:

 

  • rejsens længde (vær sikker på dækning under hele rejsens varighed)
  • rejsens art (ferie/studier/forretning)
  • rejsemål (europæiske eller andre lande)
  • rejseaktiviteter (vær sikker på dækning i forbindelse med alle planlagte aktiviteter, herunder risikable sportsgrene)
  • konstaterede sygdomme.

Du skal altid sørge for at være forsikret, når du rejser i udlandet, så du er sikker på at få dækket udgifter i forbindelse med sygdom, tilskadekomst, dødsfald og evt. hjemtransport til Danmark.

Det gule sundshedskort (den offentlige rejsesygesikring)

Bemærk at reglerne for det gule sundhedskort (den offentlige rejsesygesikring) er blevet ændret pr. 1. august 2014.
Se de nærmere regler på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Sportsulykker og kroniske lidelser

Vær opmærksom på, at en almindelig rejsesygeforsikring ikke nødvendigvis dækker ved visse sportsulykker (f.eks. dykning, riverrafting, bjergbestigning og svæveflyvning) og for behandling af kroniske lidelser, som var til stede før afrejsen. 

Eftersøgning, rednings- og bjergningsaktioner

I mange lande er eftersøgning samt rednings- eller bjærgningsaktioner ikke gratis. Udenrigsministeriet og de danske ambassader og konsulater kan ikke lægge penge ud i sådanne tilfælde uden sikkerhedsstillelse fra dig selv, din bank eller familie.

Inden du bestiller en rejse, hvori der indgår risikable aktiviteter som f.eks. dykning, riverrafting, bjergbestigning og svæveflyvning bør du enten sikre dig, at rejsearrangøren eller den lokale arrangør af den pågældende aktivitet kan stille garanti for eller betale for en eventuel eftersøgnings-, rednings- eller bjærgningsaktion eller selv tegne en forsikring, der dækker disse situationer.

Særlig dækning

Vær opmærksom på, at det nu i Danmark er muligt at tegne en rejseforsikring, der dækker eftersøgning, redning og terrorberedskab.