Skip to content

Đường dây nóng về chống tham nhũng

 

Hãy cùng chúng tôi chống tham nhũng
 
Để đấu tranh chống tham nhũng hiệu quả, chúng tôi cần sự hỗ trợ và ủng hộ của mọi cá nhân có liên quan đến các hoạt động tài trợ của Danida. 

Nếu bạn đang chịu áp lực để chấp nhận hành vi, hoặc bạn nhận thức được về hành vi mà có thể vi phạm chính sách chống tham nhũng của Danida, vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức thông quan đường dây nóng.

Nhấp vào đây để truy cập Đường dây nóng chống tham nhũng.

Danh tính của bạn sẽ được bảo mật