VỀ CHÚNG TÔI

Trong mục này bạn có thể tìm thấy thông tin về nhân viên sứ quán, cơ hội việc làm và các bản tin cập nhật nhất về Đại sứ quán Đan Mạch.

Mời các bạn đến làm việc với chúng tôi các ngày từ thứ Hai đến thứ Năm từ 8.30 am đến 4.30 pm, và thứ Sáu từ 8.30 am đến 2.30 pm.

Dịch vụ liên quan đến thị thực và hợp pháp hóa lãnh sự : Thứ Ba, Thứ Năm từ 10:00 giờ đến 12:00 giờ

Thời gian giải đáp thắc mắc qua điện thoại và đặt hẹn như sau : +84 (24) 38 23 18 88 nhấn máy lẻ số 2  hoặc qua email: hanamb@um.dk

Thứ Hai đến  Thứ Sáu : từ 13:00 giờ đến 14:30 giờ.

 

NHỮNG NGÀY NGHỉ LỄ  TRONG NĂM

Những ngày nghỉ lễ chính thức của Đại sứ quán Đan Mạch năm 2021

1 tháng 1 (Thứ 6) Năm mới 

10 tháng 2 - 16 tháng 2(Thứ 4 - Thứ 3) Tết Nguyên đán

24 tháng 4  (Thứ 4) Ngày giỗ tổ Hùng Vương

30 tháng 4 (Thứ 6) Ngày Chiến thắng 30 tháng 4

3 tháng 5 (thứ 2) Ngày Quốc tế lao động

2 tháng 9 (Thứ 5) ngày Quốc khánh Việt Nam

3 tháng 9 (Thứ 6) ngày Quốc khánh Việt Nam

24  tháng 12 (Thứ 6) Ngày Giáng Sinh

31 tháng 12 ( thứ 6 ) Giao thừa