DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

Chào mừng đến với cơ quan đại diện Hội đồng Thương mại Đan Mạch tại Việt Nam. Văn phòng của chúng tôi ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thực hiện công tác xúc tiến Thương mại và Đầu tư giữa Đan Mạch và Việt Nam thông qua việc hỗ trợ các công ty và tổ chức của Đan Mạch trong các hoạt động kinh doanh của họ cũng như hỗ trợ họ trong việc tìm hiểu về thị trường Việt Nam. Chúng tôi cũng cung cấp thông tin cho các công ty Việt Nam đang tìm đối tác hoặc nhà cung cấp Đan Mạch, đồng thời chúng tôi cũng hỗ trợ các công ty Đan Mạch có quan tâm đến thị trường Lào.  

Trong website tiếng Anh của chúng tôi sẽ có thêm thông tin về các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho các công ty Đan Mạch  quan tâm tới thị trường Việt Nam. Vui lòng bấm vào đây để vào trang tiếng Anh của Hội đồng Thương mại.

Liên Kết :

The Trade Council

Liên hệ :

Tại Hà Nội:


Đại sứ quán Đan Mạch

Tel : ++84 24 38231888

 

Ông Troels Jakobsen

email : trojak@um.dk

 

Tại TP Hồ Chí Minh

 

Văn phòng kinh tế và thương mại

Tel : ++84 28 38219373

 

Cô Trần Thị Tuyết Mai

Email: tttmai@um.dk