Skip to content

 Hợp tác trong lĩnh vực văn hoá ở Việt Nam

Hợp tác trong lĩnh vực văn hoá và nghệ thuật tiếp tục là một nội dung quan trọng trong mối quan hệ đối tác Việt Nam - Đan Mạch. Năm 2013, Chính phủ Việt Nam và Đan Mạch đã ký Hiệp định hợp tác toàn diện trong đó Văn hoá và kết nối Con người với Con người là một trong những lĩnh vực quan trọng trong mối quan tâm chung hướng tới hợp tác giữa hai quốc gia. Hai quốc gia đặt mục tiêu tăng cường trao đổi và hợp tác trong các lĩnh vực nghệ thuật, văn hoá và du lịch và khuyến khích sự hợp tác trực tiếp giữa các tổ chức văn hoá của Việt Nam và Đan Mạch.

[No text in field]""

Chiến lược "Quyền đối với nghệ thuật và văn hoá" của Đan Mạch (tháng 6 năm 2013) nhấn mạnh rằng Đan Mạch sẽ tiếp tục đóng vai trò quốc tế tích cực và mang tính xây dựng trong lĩnh vực văn hoá và phát triển. Tăng cường hợp tác về văn hoá với các quốc gia khác cũng sẽ mang lại cho Đan Mạch nguồn cảm hứng từ các vùng đất khác nhau trên thế giới và cung cấp cơ hội để làm giàu thêm sự hiểu biết chung.


Hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Đan Mạch trong lĩnh vực văn hoá


Văn hoá luôn là một lĩnh vực ưu tiên hợp tác kể từ khi Chương trình hợp tác phát triển trong lĩnh vực văn hoá được Hội đồng Danida phê duyệt năm 2006 và kéo dài đến năm 2015. Mục tiêu tổng thể của chương trình là tăng cường sự hợp tác trong lĩnh vực văn hoá giữa Việt Nam và Đan Mạch trong đó nhấn mạnh vào tính sáng tạo, khả năng tiếp cận và sự tham gia của người dân trong các lĩnh vực nghệ thuật và thúc đẩy sự đa dạng văn hoá.

Chương trình được triển khai trong mối quan hệ hợp tác với các đối tác Việt Nam và tập trung vào 5 hợp phần chiến lược sau đây:

  • Đối thoại giữa các nhà quản lý văn hoá và công chúng
  • Giáo dục nghệ thuật trong các trường tiểu học
  • Văn học Trẻ em
  •  Hỗ trợ Nghệ thuật trong không gian công cộng
  • Quỹ Trao đổi và phát triển văn hoá (CDEF)

Chương trình hiện tại sẽ kết thúc vào tháng 12 năm 2016.


Tham gia trong các hoạt động văn hoá


Năm 2016 là năm kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đan Mạch. Để kỷ niệm sự kiện này, một loạt các hoạt động văn hoá sẽ diễn ra: Đêm văn hoá Đan Mạch, Tuần lễ phim Đan Mạch, Dấu chân Đan Mạch, Lệ hội âm nhạc gió mùa, cuộc thi viết "Đan Mạch trong mắt tôi" và việc thiết lập Mạng lưới cựu sinh viên Việt Nam - Đan Mạch.

Đại sứ quán Đan Mạch cùng với các cơ quan đại diện các nước Châu Âu khác đã và đang tham gia vào một số hoạt động văn hoá ở Việt Nam như Festival Huế, Ngày văn học Châu Âu, Liên hoan phim Châu Âu và Liên hoan âm nhạc Châu Âu, và danh sách này sẽ cỏn tiếp nối.

Bạn sẽ tìm thấy trên các trang này những thông tin chi tiết về các hợp phần riêng lẻ của Chương trình hợp tác phát triển trong lĩnh vực văn hoá cũng như các thông tin về các hoạt động văn hoá đã diễn ra và sắp tới.

 

LIÊN HỆ :
 
Cô Nguyễn Kim Quy
Cán bộ văn hóa và báo chí
Email : kimquy@um.dk

Cô Nina Scheler Vindel
Thực tập sinh
Email : ninvin@um.dk