Skip to content

Cách nộp đơn

Người nộp đơn có thể nộp đơn xin giấy phép cư trú và lao động bằng các cách sau.

Người nộp đơn xin thẻ cư trú và giấy phép lao động có thể nộp hồ sơ tại Trung tâm tiếp nhận thị thực Đan Mạch VFS tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội mà không cần đặt hẹn. Địa chỉ, giờ làm việc và cách nộp hồ sơ tại trung tâm VFS có thể xem tại đây.

Người nộp đơn phải đặt hẹn trước để có thể nộp hồ sơ tại Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội:
Thứ 5: từ 10:00 giờ đến 12:00 giờ

  • Người nộp đơn có thể nộp đơn và các giấy tờ hỗ trợ trực tuyến thông qua đường linkNew to Denmark (dành cho người mới tới Đan Mạch). Dữ liệu sinh trắc học sẽ được ghi chép chậm nhất là 14 ngày sau khi nộp đơn. Người nộp đơn phải mang theo bản in xác nhận đơn đã được nộp trực tuyến. Cơ quan Di trú/ Cơ quan Sử dụng lao động và Tuyển dụng Quốc tế sẽ không xét duyêt đơn khi chưa nhận được dữ liệu sinh trắc học.

• Người nộp đơn có thể nộp đơn và các giấy tờ hỗ trợ trực tuyến thông qua đường link(dành cho người mới tới Đan Mạch). Dữ liệu sinh trắc học sẽ được ghi chép chậm nhất là 14 ngày sau khi nộp đơn. Người nộp đơn phải mang theo bản in xác nhận đơn đã được nộp trực tuyến. Cơ quan Di trú/ Cơ quan Sử dụng lao động và Tuyển dụng Quốc tế sẽ không xét duyêt đơn khi chưa nhận được dữ liệu sinh trắc học.


• Người nộp đơn hoặc bên thứ ba thay mặt người nộp đơn có thể nộp đơn qua đường bưu điện tới Cơ quan Di trú Đan Mạch/ Cơ quan Sử dụng lao động và Tuyển dụng Quốc tế. Người nộp đơn phải liên hệ với cơ quan ngoại giao trong vòng 14 ngày để ghi lại dữ liệu sinh trắc học. Người nộp đơn phải mang theo bản gốc các giấy tờ thông hành và một bản sao ba trang đầu của đơn xin cấp giấy phép.


• Trong trường hợp người nộp đơn cư trú hợp pháp tại Đan Mạch (ví dụ, trên cơ sở giấy phép  cư trú khác, thị thực, lưu trú miễn thị thực, hoặc theo quy định của Liên minh châu Âu), thì thông thường người nộp đơn có thể nộp đơn tại Đan Mạch cho Cơ quan Di trú/ Cơ quan Sử dụng lao động và Tuyển dụng Quốc tế. Người nộp đơn nên tham vấn Cơ quan Di trú Đan Mạch về thủ tục có thể nộp đơn trong trường hợp người nộp đơn đang ở Đan Mạch.

THỜI HẠN TRẢ LỜI KẾT QUẢ


Tất cả các trường hợp xin thẻ lưu trú đều được Cơ quan Di trú Đan Mạch tại Copenhagen xử lý và xét duyệt.


Lưu ý: Đơn và dữ liệu của người nộp đơn sẽ được cung cấp cho Cơ quan Di trú Đan Mạch/ Cơ quan Sử dụng lao động và Tuyển dụng Quốc tế để xét duyệt và quyết định. Cơ quan ngoại giao Đan Mạch sau đó sẽ tiếp nhận kết quả và liên hệ với người nộp đơn.


Trong trường hợp chưa được xử lý: Người nộp đơn hoặc gia đình hay người khác bao gồm những người liên quan tại Đan Mạch không được liên hệ với Cơ quan ngoại giao Đan Mạch và hỏi về tình trạng chưa xử lý đó trừ có thể cung cấp thêm thông tin liên quan đến trường hợp chưa được xử lý đó. Cơ quan ngoại giao Đan Mạch sẽ liên hệ với người nộp đơn trong trường hợp cần thêm thông tin hoặc đã nhận được quyết định từ Cơ quan Di trú Đan Mạch/ Cơ quan Sử dụng lao động và Tuyển dụng Quốc tế của Đan mạch về trường hợp của người nộp đơn.