Skip to content

SỰ CÔNG NHẬN CÔNG TY

Chương trình “Thảm đỏ” là gì ?
Chương trình thảm đỏ giới thiệu các thủ tục đã được đơn giản hóa để có được thị thực Schengen do Đan Mạch cấp cho những người thường xuyên đến Đan Mạch với mục đích công tác. Mục đích là để hỗ trợ những công ty, tổ chức, tổ chức phi chính phủ ...có quan hệ kinh doanh với một công ty hoặc tổ chức của Đan Mạch.

Chương trình “Thảm đỏ” được mở ra cho các công ty tư nhân và nhà nước hoặc các tổ chức với điều kiện các công ty, tổ chức này đáp ứng các yêu cầu đã được nêu trên trang web của Đại sứ quán Đan Mạch tại nước sở tại. Sự công nhận một công ty hoặc tổ chức phải được thực hiện trước khi một nhân viên / cộng tác viên có thể được hưởng lợi từ Chương trình thảm đỏ.

Những ai có thể trở thành thành viên của Chương trình “Thảm đỏ”?

Sau đây là những ví dụ của các đơn vị có thể được cấp chứng nhận: *

Các công ty con tại địa phương của các công ty Đan Mạch
Các công ty trong nước với một công ty con tại Đan Mạch
Các công ty thường cử nhân viên đến Đan Mạch
Một công ty địa phương quan hệ đối tác độc quyền với một công ty của Đan Mạch
Một công ty địa phương có nhân viên cần phải thường xuyên đi đến Đan Mạch công tác
• Các công ty địa phương có quan tâm đến đầu tư vào Đan Mạch
• Các tổ chức địa phương (tổ chức phi chính phủ, các công ty du lịch…) có quan hệ hợp tác chặt chẽ với các tổ chức tương tự của Đan Mạch

* Các cơ quan đại điện ngoại giao của Đan Mạch tự đưa ra quyết định một công tyđủ điều kiện hay không.

Chương trình ”Thảm đỏ” mang đến những gì ?
Chương trình thảm đỏ mang đến các lợi ích sau cho những người tham gia trong chương trình:
• Quyết định trong thời hạn ba ngày làm việc. *
Giảm một số tài liệu được yêu cầu **
Không cần phải trực tiếp nộp hồ sơ.
Không cần đặt hẹn.
Thị thực ra vào nhiều lần (tối thiểu một năm).

* Công dân của một số quốc gia hoặc nhóm công dân nhất định phải qua thủ tục hỏi ý kiến ​​của một hoặc nhiều nước Schengen trước khi được cấp thị thực. Thời gian xử lý hồ sơ những trường hợp này thường từ 10-12 ngày
** Nhiều tài liệu có thể luôn được yêu cầu nếu cần thiết cho việc xử lý hồ sơ
Lưu ý: Hồ sơ của những người không tham gia chương trình thảm đỏ vẫn sẽ được xử lý trong vòng 15 ngày.

Làm thế nào để được công nhận?
Việc phê duyệt công nhận công ty được xử lý quyết định bởi các cơ quan đại điện ngoại giao của Đan Mạch tại địa phương. Cơ quan đại điện ngoại giao của Đan Mạch tại địa phương sẽ đưa ra đơn thỏa thuận mà công ty cần điền.
Công ty / tổ chức cần phải cung cấp những thông tin sau đây:

Hồ sơ công ty
• Thông tin liên lạc, địa chỉ, website…
• Điểm liên hệ
• Mã số đăng ký.
• Khu vực / ngành công nghiệp
• Ngày thành lập
• Số lượng nhân viên
• Hình thức doanh nghiệp / cơ cấu pháp lý
• Báo cáo thường niên có sẵn (Có / Không)
• Doanh thu (hai năm gần nhất)

Đối tác kinh doanh tại Đan Mạch
Thông tin liên lạc, địa chỉ, website…
Điểm liên hệ:
- Tên
- Chức vụ
- Mô tả các quan hệ đối tác
- Thời gian quan hệ kinh doanh
- Khu vực / ngành công nghiệp
Đối tác kinh doanh tại Đan Mạch phải gửi thư xác nhận đến cơ quan đại điện ngoại giao của Đan Mạch.

Tôi có thể tham gia ở đâu?

Thủ tục để được công nhận là một thành viên của ”Thảm đỏ” có thể được tìm thấy trên trang web của Đại sứ quán Đan Mạch tại địa phương.