Skip to content

CHÍNH SÁCH CHỐNG THAM NHŨNG

 Trong phần bên trái, bạn có thể tìm thấy thông tin về chính sách chống tham nhũng và đường dây nóng về chống tham nhũng cũng như thông tin về các sáng kiến chống tham nhũng của Đan Mạch tại Việt Nam.